Khóa học dự bị tiếng Pháp

Sinh viên Pháp ngữ

Các môn học chính được giảng dạy bằng tiến Pháp, các môn chuyên sâu dạy bằng tiếng Anh.
Các sinh viên sẽ nhận được sự đào tạo chuyên nghiệp và tốt nhất của các giảng viên trong suốt quá trình học.

Trình độ yêu cầu để theo học : DELF-B2

Trực tiếp nhận vào trường sau một tuần hội nhập trước ngày khai giảng :

  • Đón tại sân bay Montpellier
  • Sắp xếp chỗ ở trong tại cơ sở trường
  • Hỗ trợ cuộc sống thường nhật
  • Hỗ trợ hành chính và nơi cư trú
  • Giới thiệu phương tiện giao thông và những nơi để sinh sống ở Montpellier

Mức tối thiểu nhận hồ sơ với bổ sung 160h dự bị ngôn ngữ : DELF-B1 :

  • 20h./tuần, từ tháng 7 đến tháng 9
  • 4h/buổi, học theo nhóm
  • Sinh viên có thể tham gia các khóa học khác trong các tổ chức đã được phê duyệt

Các sinh viên pháp ngữ có trình độ DELF A2 phải theo học 1 học kỳ trước khi nhập học chính thức ở SUPEXUP

Các khóa học dự bị tiếng Pháp trước ngày khai giảng : Kéo dài 8 tuần từ 22 tháng 7 2013 đến 06 tháng 9 2013.
Với 4 giờ/buổi/ngày và được chia theo các nhóm nhỏ.

Mục tiêu của khóa học

Các học viên sẽ nắm bắt được những kiến thức ngôn ngữ cần thiết cho việc theo đuổi các khóa học nâng cao ở Pháp.
Các học viên sẽ đủ trình độ dự thi DELF B2 khi chương trình kết thúc.
Các học viên có thể làm chủ các tình huống đơn giản và phức tạp trong thời gian lưu trú tại Pháp.

Lệ phí tham gia khóa học

8 tuần dự bị tiếng Pháp : 1120€
Dự bị tiếng Pháp + huấn luyện : 1280€

Lưu trú trong khuôn viên trường

Cho giai đoạn này, chúng tôi cung cấp, cho thuê ngắn hạn chỗ ở ngay tại khuôn viên nhà trường SupExup.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.