phòng ở

Cơ sở của trường

SupExup : cung cấp các dịch vụ nhà ở trong khuôn viên nhà trường: bảo vệ, giặt ủi, phòng ăn, bộ dụng cụ máy, máy rửa chén...

Cơ sở AEROCAMPUS

GIÁ

Phòng cá nhân được trang bị nội thất

365 € / tháng *

Chi phí hồ sơ

265 € **

Người bảo đảm

365 € **

Chi phí bao gồm

Điện, nước, rác thải

* Có thể ở ghép.
** Chỉ trả một lần duy nhất khi dọn vào ở.

 

Trợ cấp nhà ở

Cũng như sinh viên Pháp, sinh viên nước ngoài có thể được hưởng lợi từ trợ cấp nhà ở www.caf.fr
Để hội đủ điều kiện, bạn cần phải thuê tên riêng của bạn và có thu nhập hàng năm không vượt quá giới hạn.

Campus - 01 Campus - 02 Campus - 05 Campus - 06
Campus - 03 Campus - 04