PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH

SupExup - Thierry MOLINIER

Quản lý chương trình : Thierry MOLINIER, Giám đốc của SUPEXUP

Thầy Thierry Molinier, tốt nghiệp trường HEC,
Thạc sĩ Khoa học tự nhiên - Luật kinh doanh
Thạc sĩ Khoa học tự nhiên - Luật dân sự,
Thạc sĩ Khoa học xã hôi – Kế hoạch kinh tế
Thành viên của Hội đồng học Giáo dục quốc gia
Là chuyên gia được ngân hàng thế giới phê duyệt
Nói tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

SupExup - Kim Loan TRAN

Trợ lý chương trình : Kim Loan TRAN, cố vấn đào tạo quốc tế

Người Pháp gốc Việt Nam, Trần Kim Loan nói tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt.
Cựu sinh viên của SUPEXUP,
Kim Loan chịu trách nhiệm cho việc hỗ trợ các sinh viên châu Á trong quá trình học tập.
E-mail : kl.tran@supexup.fr